MAY TINH CASIO FX-570ESPLUS

350.000₫
Tình trạng: Hết hàng

Máy tính CASIO FX-570ESPLUS Số tính năng: 417 Khác; Cách ghi số...

 • Mã sản phẩm: FX-570ESPLUS

Máy tính CASIO FX-570ESPLUS

 • Số tính năng: 417
 • Khác; Cách ghi số (FIX, SCI), Đơn vị góc (Deg, Rad, Grad), Chuyển đổi đơn vị góc (Deg, Rad, Grad)

Thông số Kỹ Thuật

 • Hiển thị: 31 x 96
 • Biến nhớ: 9

Tính năng đặc biệt

 • Logarit:
 • Bảng tính:
 • Ra kết quả chứa căn:
 • Bất phương trình: Không
 • Số nguyên tố: Không
 • Tính tỉ lệ: Không

Tính Năng

 • Chức năng cơ bản: Mũ, logarit, phân số, tổ hợp, hoán vị, làm tròn số, bình phương và căn bậc 2, tam thừa và căn bậc 3, lũy thừa căn số,
  chức năng hiện lại kết quả
 • Hệ đếm cơ số n Toán logic:
 • Chức năng CALC Chức năng SOLVE:
 • Giải phương trình tuyến tính Giải phương trình đa thức:
 • Chức năng lượng giác: Sin, Cos, Tan và tính nghịch, Hàm Hyper
 • Nhập dữ liệu thống kê:
 • Độ lệch chuẩn trong thống kế 1 biến:
 • Hồi quy:
 • Ma trận:
 • Giá trị đạo hàm Tích phân:
 • Số phức:
 • Đổi đơn vị Hằng số khoa học:
 • Số ngẫu nhiên:
 • Số nguyên ngẫu nhiên:
 • Hiển thị nghiệm của một số phương trình bậc 2, ví dụ: Hiển thị nghiệm dạng căn thức và phân số.

 


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng