Tư vấn sản phẩm

0942811824

Tư vấn sửa chữa

0946589522

MÁY TÍNH CASIO FX 570ES PLUS

Thương hiệu: HÃNG CASIO - JAPAN | Tình trạng: Hết hàng
310.000₫

 

 

MÁY TÍNH CASIO FX 570ES  PLUS

Tính năng

Tiếng Việt

fx-570ES PLUS

 

Số tính năng

417

*Two-way power
**Solar power

 

 

Specifications

Thông số kỹ thuật

Display

Hiển thị

31 x 96

Variable Memory

Biến nhớ

9

Special Features

Tính năng đặc biệt

Base specified
Logarithmic

Logarit

 

Table Function

Bảng tính

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

A calculation result
with Irrational number

Ra kết quả chứa căn

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Inequality calculation

Bất phương trình

Prime Factorization

Số nguyên tố

Ratio Calculation

Tính tỉ lệ

Functions

Tính năng

Basic Functions
& Utilities

Chức năng cơ bản

Mũ, logarit, phân số, tổ hợp, hoán vị, làm tròn số, bình phương và căn bậc 2, tam thừa và căn bậc 3, lũy thừa căn số,
chức năng hiện lại kết quả

Base-n calculations
Logical operations

Hệ đếm cơ số n

Toán logic

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

CALC Function
SOLVE Function

Chức năng CALC

Chức năng SOLVE

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Simulataneous Equation
Polynomial Equaton

Giải phương trình tuyến tính

Giải phương trình

đa thức

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Trigonometry Functions

Chức năng

lượng giác

Sin, Cos, Tan và tính nghịch, Hàm Hyper

List-based
STAT data editor

Nhập dữ liệu thống kê

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Standard Deviation

Độ lệch chuẩn trong thống kế 1 biến

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Regression Analysis

Hồi quy

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Matrix Calculations

Ma trận

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Numeric Differentiation
Numeric Integration

Giá trị đạo hàm

Tích phân

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Complex number
Calculations

Số phức

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Metric Conversions
Scientific Constants

Đổi đơn vị

Hằng số khoa học

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Random numbers

Số ngẫu nhiên

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Random Integers

Số nguyên ngẫu nhiên

http://edu.casio.com/products/spec/ntd_standard/images/true.gif

Hiển thị nghiệm của một số phương trình bậc 2, ví dụ:

 

Hiển thị nghiệm dạng căn thức và phân số:

 

 

Others

Khác

Cách ghi số (FIX, SCI), Đơn vị góc (Deg, Rad, Grad), Chuyển đổi đơn vị góc (Deg, Rad, Grad)

Peripherals (Options)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: