MÁY TÍNH CASIO FX-570 MS

272.000₫
Tình trạng: Hết hàng

MÁY TÍNH CASIO FX-570 MS Tính năng FX 570MS Tính năng FX 570MS Số hiển thị ...


 

MÁY TÍNH CASIO FX-570 MS

Tính năng

FX 570MS

Tính năng

FX 570MS

Số hiển thị

10+2

Vectơ

·        

Tính toán bên trong

12

Ma trận

3 x 3

Màn hình

5x6 điểm

x 12số

Phần trăm

·        

Số nhớ

9

Dấu ngoặc

·        

Số chức năng

401

Làm tròn

·        

Đo góc (DEG/RAD/GRAD)

 

Phân số

·        

Hàm lượng giác

·        

Hồi quy 1 biến

·        

Hàm Hype

·        

Hệ đếm cơ số n

·        

Hàm Mũ

·        

Toán logíc

·        

Hàm logarit

·        

Hằng số khoa học

40

Toạ độ Đê-cac 

toạ độ cực

·        

Đổi đơn vị

40

Tổ hợp, chỉnh hợp

·        

Hiện lại

·        

Chỉnh bài toán thống kê

·        

Sao chép

·        

Kí hiệu kỹ thuật

·        

Số kỹ thuật

·        

Tính độ lệch tiêu chuẩn

·        

Số phức

·        

Đổi độ phút giây  

số thập phân

·        

Tích phân

·        

Chức năng CALC

·        

Chức năng SOLVE

·        

Năng lượng

LR44 x 1

Đạo hàm

·        


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng