Đồng hồ CASIO LTP-1242SG-9CDF

634.800₫ 1.058.000₫
Tình trạng: Hết hàng

ĐỒNG HỒ NỮ CASIO LTP-1242SG-9CDF Đăc điểm: LONG BATTERY LIFE (Tuổi thọ pin):Pin kéo dài ít nhất 3 năm. Con số cho biết tuổi thọ pin thực tế. WATER RESISTANT (Chống nước): Chữ BAR cho biết số đơn vi áp suất mà tính năng chống...


ĐỒNG HỒ NỮ CASIO LTP-1242SG-9CDF

Đăc điểm:

LONG BATTERY LIFE (Tuổi thọ pin):Pin kéo dài ít nhất 3 năm. Con số cho biết tuổi thọ pin thực tế.

WATER RESISTANT (Chống nước): Chữ BAR cho biết số đơn vi áp suất mà tính năng chống nước của đồng hồ có thể chịu được. 5 Bar nghĩa là có thể chống nước tới 5 đơn vị áp suất <=>(50m) .

STAINLESS STEEL BAND (Dây thép không rỉ)

TRIPLE-FOLD BUCKLE (Khóa 3 lần)


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng