DONG HO CASIO A500WGA-9DF

1.214.400₫ 2.024.000₫
Tình trạng: Hết hàng

Đồng hồ CASIO A500WGA-9DF - Chống vô nước tốt. - Báo giờ 4 khu vực và 48 thành phố trên thề giới. - Giờ thể thao.... - Lịch tự động hoàn toàn đến năm 2099. - Đèn nền hiễn thị


Đồng hồ CASIO A500WGA-9DF

- Chống vô nước tốt.
- Báo giờ 4 khu vực và 48 thành phố trên thề giới.
- Giờ thể thao....
- Lịch tự động hoàn toàn đến năm 2099.
- Đèn nền hiễn thị

 


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng