Bài học số 6: "THỊT NHÂN VIÊN" LIỆU CÓ TỐT?

Đăng bởi Orion Data Convert vào lúc

  Thịt nhân viên một cách hồ đồ!

     Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc.

    Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng.

    Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra.

    Bồ câu trống ngẩn tò te.
    Bài học rút ra:

    “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn. 
Lỗi Liquid: Value cannot be null. Parameter name: inputLỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/shortcode-if.bwt
snippets/shortcode-if.bwt


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng